Folkebevægelsen
FOR Livet

6M

mennesker

9

prioriteter

 

1

fremtid

Folkebevægelsen FOR Livet

Vi ønsker,  at miljøet og den langsigtede velfærd for alle levende organismer, dyr og mennesker prioriteres over økonomiske interesser. Vi mener, at alle beslutninger og handlinger i verden skal være bæredygtige.

Vi støtter initiativer og projekter, der tager sigte på at redde, bevare og genoprette miljøet, skovene, dyrevelfærden og menneskets velfærd, jordkloden og dets univers. Vi ønsker at starte en ‘sommerfugle effekt’, hvilket betyder, at selv små positive forandringer kan skabe store ændringer.

Læs vores manifest

Vi ser og handler i verden på en ny måde, således vores indre visdom inddrages i alle beslutninger og handlinger. Vi skaber balance og harmoni på alle niveauer i os selv (sind, krop og ånd), og i vores miljø og samfund (relationer, klima, politik, arbejdsliv mv.).

Alle nye tiltag og beslutninger i samfundet skal være bæredygtige på langsigt, dvs. deres indflydelse og virkning på de næste 7 generationer skal undersøges før de igangsættes. Vi ønsker,  at miljøet og den langsigtede velfærd for alle levende organismer, dyr og mennesker prioriteres over økonomiske interesser.

Vi mener, at alle beslutninger og handlinger i verden skal være bæredygtige, og derfor skal alle risici  forbundet med nye tiltag i samfundet, eksempelvis den potentielle virkning af implementering af nye teknologier, undersøges af uafhængige og kompetente videnskabsfolk, inden de kan implementeres, og kun hvis de er bæredygtige.

Vi støtter initiativer og projekter, der tager sigte på at redde, bevare og genoprette miljøet, skovene, dyrevelfærden og menneskets velfærd, jordkloden og dets univers.

Vi ønsker at starte en “sommerfugle effekt”, hvilket betyder, at selv små positive forandringer kan skabe store ændringer. Når vi kommer i balance og bliver helbredt selv, så på virker vi vores omgivelser og samfundet positivt også.

Vi har bevidstheden og modet til at ændre os, og evnen til at tilgive os selv og andre. Vi ønsker at inspirere og handle med hjertet i vores eget liv hver dag. Vi er alle en!

Bæredygtighed. Balance. Liv.

Hvad der bygger vores fremtid

Vi tror, at vores fremtid bliver bedre ved at gennemføre disse ni prioriteter.

Styrk det

Danske demokrati

Bevare og styrke det danske demokrati, så vi ikke går på kompromis med grundloven, FN’s
menneskerettighedskonvention, solidariteten og de højeste medmenneskelige principper i forhold, til eksempelvis samhandel med ikke-demokratiske regimer.

Plantebaseret

og økologisk kost

 

Gøre det mere økonomisk attraktivt at leve på en plantebaseret og økologisk kost alle for ved at
sænke momsen på disse varer.

nedlægge den industrielle

produktion af dyr

Nedlægge den industrielle produktion af dyr, og samtidig hjælpe de landmænd, der er
involveret i denne produktion, i dag, i nye job og støtte dem økonomisk til at komme i anden
beskæftigelse.

Daglig meditation

i uddannelse

Daglig meditation/mindfulness i alle børnehaver, skoler og gymnasier 15 minutter hver morgen.

Øge naturen i Danmark

Hvert år de næste 24 år

Øge naturen med 2% hver år de næste 24 år.

Forskningsgruppe

forbedre livskvaliteten

Etablering af en offentligt finansieret forskningsgruppe til at studere alternative og ikke-
patenterbare måder at forbedre livskvaliteten på inden for områder som plantemedicin, bevidst
vejrtrækning, lydhelbredelse og bøn.

Test og behandle for

tungmetalforgiftning

Gør det muligt at teste og behandle for tungmetalforgiftning i det offentlige sundhedssystem.

Holistik tilgang

i sundhedsvæsenet

Implementering af en holistisk (krop, sind & ånd) og bæredygtig (forebyggende) tilgang i sundhedsvæsenet med inddragelse af alternativ behandling og medicin.

Holistisk problemløsning

i velfærdsprofessioner

Velfærdsprofessionerne (social-og sundhedsvæsen, uddannelses systemet, forvaltning og politi) skal uddannes og rustes til at løse komplekse menneskelige problemstillinger med respekt for det
hele menneske.

Deltag

Folkebevægelsen For Livet

Vores aktiviteter

Informationsmøde

Orienteringsmøde om Folkebevægelsen for Livet

Kom til orienteringsmøde og hør om Folkebevægelsen for Livet, og vær med til at gøre en forskel.
Vi glæder os til at møde dig.

Dato
30. maj 2019

Tid
Kl. 1830-2030

Sted
Wholehouse, Dronningens Tværgade 6B (i baggården), 1302 København K.

Fredelig fælles meditation for et frit Tibet

Vi ønsker at støtte et frit Tibet og styrke og fremelske et sundt dansk demokrati, som ikke går på kompromis med etik og moral.

Kom og deltag i en 32 minutter fredelig fælles meditation. Medbring gerne Tibetanske flag.

Første gang den 19. maj kl 1000 foran den Kinesiske Folkerepubliks Ambassade, Øregårds Alle 25, 2900 Hellerup.

Næste datoer
26. maj kl 1000, 2. juni kl 1000, 9. juni kl 1000, og den 16. juni kl 1000 samme sted.

Grundlæggere

Lars Muhl & Githa Ben-David

Medstifter

Jacob Kleberg

Medstifter

Line Stabell

Medstifter

Karinna Damgård

Medstifter

Marianne Walter Johnsen

Medstifter

Kristina Trolle

Medstifter

Deltag i Folkebevægelsen For Livet

Deltag i vores mailingliste for at modtage de seneste nyheder og opdateringer fra vores team.

Kontaktoplysninger

Folkebevægelsen
FOR Livet

Share on social media

Pin It on Pinterest